Program odborných seminárov na Katedre mikrobiológie a virológie PRIF UK v ZS 2017

10.11.2017    Ing. Lucia Demková

                      Malígny melanóm a metastázovanie

 1.12.2017    RNDr. Ján Kormanec, DrSc.  

                           Aktinomycéty

Semináre sa uskutočnia o 12.30 hod. v miestnosti č.305, pavilón B1.

 

 

Čo nového v mikrobiológii (2. cirkulár)
16.- 19. marec 2017
Wellness Hotel Repiská,
Demänovská dolina

 

 

Práve vychádza učebnica: "Biosyntéza vírusov. I.diel. Je pre Vás voľne prístupná na adrese: https://fns.uniba.sk/…/biol…/kmv/studium/studijne-materialy/