pre koho?

  • konferencia je určená pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov, študentov doktorandského štúdia a ich školiteľov

 

kde?

 

ako?

  • forma prezentácie: prednáška (povinná pre účastníkov okrem školiteľov), jazyk: slovenčina, čeština, angličtina; 12min + 3min diskusia

 

kedy?

Otvorenie registrácie 1. November 2019

  • 10. Február 2020: uhradenie poplatku za konferenciu a zaslanie registračného formulára, registračný formulár bude akceptovaný len v prípade uhradenia poplatku za konferenciu

 

  • 14. Február 2020: konečný dátum pre zaslanie prihlášok, abstraktov a platieb
  • záväznú prihlášku si môžete stiahnuť tu
  • štruktúru abstraktu si môžete stiahnuť tu

 

kam poslať?

Sekretariát organizátora:

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta, Katedra mikrobiológie a virológie

Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava,

tel./fax +421 2 602 96 436/ 480

e-mail:  cssm1928@gmail.com

 

koľko zaplatiť?

Poplatok za konferenciu vrátane ubytovania a stravy:

  • ubytovanie v dvojposteľovej izbe s polpenziou

členovia ČSSM 195 Eur

ostatní účastníci 230 Eur

V prípade požiadavky na jednoposteľovú izbu je nutné doplatiť  10 EUR/noc resp. 30 EUR/ 3 noci.

číslo účtu IBAN: SK560900 0000 000179070307

SWIFT (BIC) GIBASKBX

Adresa: Slovenská sporiteľňa, a.s., Suché Mýto 4, 816 07 Bratislava, Slovensko

Majiteľ účtu: Československá spoločnosť mikrobiologická

 

organizátori:

Konferenciu organizuje ČSSM v spolupráci s Katedrou mikrobiológie a virológie PriF UK, Ústavom Biochémie a  Mikrobiológie a Oddelením Výživy a Hodnotenia Kvality Potravín FCHPT STU ako popularizačnú aktivitu podporenú projektom APVV-15-0347.

 

Tešíme sa na Vás!