Doktorandi

  Miestnosť Telefón e-mail
Mikrobiológia      
RNDr. Kornélia Legéňová B2-215 02/60296636 legenova@fns.uniba.sk
RNDr. Alexandra Benčová B2-232 02/60296482 svrbicka@fns.uniba.sk
Mgr. Jaroslava Chupáčová B2-215 02/60296636 chupacova@fns.uniba.sk
RNDr. Stanislava Dižová B2-215 02/60296636 dizova@fns.uniba.sk
Mgr. Alexandra Konečná B2-232 02/60296482 konecna@fns.uniba.sk
Virológia      
Mgr. Veronika Mrázová B2-232 02/60296482 mrazova@fns.uniba.sk
Mgr. Katarína Briestenská VU SAV-216 02/59302426 briestenska@fns.uniba.sk
Mgr. Michaela Vrbová VU SAV-316 02/59302460 vrbova@fns.uniba.sk
RNDr. Lucia Kiačiková  VU SAV-216 02/59302426 ancicova@fns.uniba.sk