Doktorandi

  Miestnosť Telefón e-mail
KMV      
Mgr. Matúš Štefánek B2-232 02/60296482 stefanek8@uniba.sk
Nitin Chandra teja Dadi B2-232 02/60296482 nitinteja11@gmail.com
Mgr. Sára Šardzíková B2-232 02/60296482 šardzikova2@uniba.sk
Mgr. Richard Hodoši B2-232 02/60296482 hodosi3@uniba.sk
Mgr. Daniel Eliáš B2-232 02/60296482 elias25@uniba.sk
Mgr. Samuel Kendra B2-232 02/60296482 kendra4@uniba.sk
SAV