Autori príspevkov si môžu vybrať z nasledovných sekcii:

    I. Všeobecná a molekulárna mikrobiológia

   II. Potravinárska mikrobiológia

  III. Mikrobiológia vody

  IV. Pôdna mikrobiológia

   V. Veterinárna mikrobiológia a zoonózy

  VI. Lekárska mikrobiológia, epidemiológia a nozokomiálne nákazy

 VII. Antimikrobiálne látky a rezistencia

VIII. Biotechnológia

   IX. Taxonómia a biodiverzita

    X. Virológia a imunológia

   XI. Mykológia

  XII. Biofilmy

 XIII. Varia