Vážená spoločnosť!

Československá spoločnosť mikrobiologická pripravuje 28. Kongres ČSSM s podporou Federation of European Microbiological Societies (FEMS), ktorý sa bude konať v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách v hoteli Hutník od 18. do 21. septembra 2019. Zúčastnia sa ho skúsení vedci a pedagogickí pracovníci, ale aj začínajúci mikrobiológovia a experti z klinickej praxe zo Slovenska, Českej republiky a hostia zo zahraničia. Na plánovaných plenárnych prednáškach svoju účasť prisľúbili renomovaní odborníci z mikrobiológie a príbuzných disciplín. Boli by sme radi, aby bola konferencia dôstojným fórom pre šírenie a výmenu najdôležitejších vedeckých poznatkov, ale aj skúseností z ich aplikácie v rôznych oblastiach mikrobiológie. Hlavný výbor ČSSM si uvedomuje problémy organizácie takéhoto vedeckého podujatia prameniace zo súčasného nedostatku financií hlavne v slovenskej vede, a preto si dovoľuje obrátiť sa na Vás o pomoc pri organizácii uvedeného podujatia.

Priama finančná, prípadne iná podpora kongresu, ale aj priama účasť s prezentáciou Vašej firmy na kongrese by významne prispeli ku kvalitnému priebehu a programu podujatia. V prípade Vašej ochoty pomôcť kongresu by sme si dovolili Vás podrobne informovať o jeho cieľoch.

 

Za porozumenie a ochotu Vám vopred ďakujeme.

 

 

 

prof. RNDr. Helena Bujdáková, PhD.

Predsedkyňa organizačného výboru 28. kongresu ČSSM

 

Svoju firmu môžete zaregistrovať prostredníctvom registračného formuláru, ktorý si môžete stiahnuť tu.

Vyplnený formulár zašlite na mailovú adresu: cssmkongres@gmail.com

Kongresové poplatky pre firmy sú rozdelné do 3 kategórii:

1. logo v zborníku, stôl + 2 stoličky                                                              500 €

2. logo v zborníku, stôl + 2 stoličky + 1 strana v zborníku (reklama firmy)      650 €

3. Generálny sponzor                                                                              1 000 €                                                         (logo v zborníku, stôl + 2 stoličky + 1 strana v zborníku (reklama firmy) + prednáška pre účastníkov)

 

Generálny sponzor:

Kongres podporili:   

                                            

 V úzkej spolupráci s: