Vážená spoločnosť!

Československá spoločnosť mikrobiologická pripravuje 28. Kongres ČSSM s podporou Federation of European Microbiological Societies (FEMS), ktorý sa bude konať v Tatranských Matliaroch vo Vysokých Tatrách v hoteli Hutník od 18. do 21. septembra 2019. Zúčastnia sa ho skúsení vedci a pedagogickí pracovníci, ale aj začínajúci mikrobiológovia a experti z klinickej praxe zo Slovenska, Českej republiky a hostia zo zahraničia. Na plánovaných plenárnych prednáškach svoju účasť prisľúbili renomovaní odborníci z mikrobiológie a príbuzných disciplín. Boli by sme radi, aby bola konferencia dôstojným fórom pre šírenie a výmenu najdôležitejších vedeckých poznatkov, ale aj skúseností z ich aplikácie v rôznych oblastiach mikrobiológie. Hlavný výbor ČSSM si uvedomuje problémy organizácie takéhoto vedeckého podujatia prameniace zo súčasného nedostatku financií hlavne v slovenskej vede, a preto si dovoľuje obrátiť sa na Vás o pomoc pri organizácii uvedeného podujatia.

Priama finančná, prípadne iná podpora kongresu, ale aj priama účasť s prezentáciou Vašej firmy na kongrese by významne prispeli ku kvalitnému priebehu a programu podujatia. V prípade Vašej ochoty pomôcť kongresu by sme si dovolili Vás podrobne informovať o jeho cieľoch.

 

Za porozumenie a ochotu Vám vopred ďakujeme.

 

 

 

prof. RNDr. Helena Bujdáková, PhD.

Predsedkyňa organizačného výboru 28. kongresu ČSSM

 

Kongresové poplatky pre firmy sú rozdelné do 3 kategórii:

1. logo v zborníku, stôl + 2 stoličky                                                              500 €

2. logo v zborníku, stôl + 2 stoličky + 1 strana v zborníku (reklama firmy)      650 €

3. Generálny sponzor                                                                              1 000 €                                                         (logo v zborníku, stôl + 2 stoličky + 1 strana v zborníku (reklama firmy) + prednáška pre účastníkov)