Predbežný program:

  18.9. 2019
Streda
19.9. 2019
Štvrtok
20.9. 2019
Piatok
21.9. 2019
Sobota
 

10:00 - 19:00

Registrácia

 8:30 - 18:30

Registrácia

 

 
8:30   Výsledky vyhlásenia volieb ČSSM

 

 
9:00  

Pozvaná prednáška

Maja Rupnik

Pozvaná prednáška

Antonio Martinez-Murcia

 

9:30  

Filip Růžička

Adriana Liptáková David Šmajs
10:00  

Občerstvenie

Posterová sekcia I.

Občerstvenie

Posterová sekcia II. 

Občerstvenie

10:30

 

 

 

Prednášky

Sekcia A/B

11:00  

Prednášky

Sekcia A/B

Prednášky

Sekcia A/B

 
11:30       Záverečný ceremoniál
12:00        
12:30   Obed Obed  
13:00        
13:30        
14:00

Slávnostné otvorenie 

udelenie Patočkovej medaily

Prednášky

Sekcia A/B

Spločenský program

Výlet

 
14:30

Pozvaná prednáška

Dušica Vujaklija  

 

 

   
15:00

Pozvaná prednáška

Boris Klempa

     
15:30

Občerstvenie

Občerstvenie

   
16:00

Prednášky

Sekcia A/B

Prednášky

Sekcia A/B

   
16:30  

 

   
17:00        
17:30        
18:00 Valné zhromaždenie ČSSM      
18:30   Prednášky firiem    
19:00 Uvítacia recepcia Večera Konferenčný banket  
19:30        
20:00        

Kompletný program bude zverejnený v priebehu júla.

Sekcie:   

 Garanti:

I. Všeobecná a molekulárna mikrobiológia      doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.
prof. MUDr. David Šmajs, PhD.
II. Potravinárska mikrobiológia  prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
doc. MVDr. Renáta Karpíšková, PhD.
III. Mikrobiológia vody  RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.
IV. Pôdna mikrobiológia  
V. Veterinárna mikrobiológia a zoonózy   
VI. Lekárska mikrobiológia, epidemiológia a nozokomiálne nákazy doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.
doc. MUDr. Adriána Liptáková, PhD., MPH
VII. Antimikrobiálne látky a rezistencia    Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.
VIII. Biotechnológia       
IX. Taxonómia a biodiverzita  prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.
X. Virológia a imunológia    MVDr. Tomáš Csank, PhD.
XI. Mykológia  doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.
XII. Biofilmy  prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.
XIII. Varia        prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.