Finálny program:

Časový harmonogram prednášok je dostupný tu.

Zoznam Posterovej sekcie I je dostupný tu a Posterovej sekcie II je dostupný tu

Sekcie:   

 Garanti:

I. Molecular microbiology (English language) doc. RNDr. Ivan Rychlík, PhD. 
prof. MUDr. David Šmajs, PhD.
II. Portavinárska mikrobiológia (slovenský/český jazyk) doc. MVDr. Renáta Karpíšková, PhD.
prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.
III. Environmentálna mikrobiológia a taxonómia (slovenský/český jazyk) RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.
Ing. Renata Vadkertiová, PhD.
IV. Environmental microbiology (English language) prof. dr. Dušica Vujaklija, PhD.
prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.
V. Veterinárna mikrobiológia a zoonózy (slovenský/český jazyk) doc. Ing. Lucia Bírošová, PhD.   
MVDr. Tomáš Csank, PhD.
VI. Lekárska mikrobiológia a rezistencia (slovenský/český jazyk) Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.
doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.
VII. Medical microbiology and resistance (English language) prof. dr. Maja Rupnik, PhD. 
prof. dr. Antonio Martinez-Murcia, PhD.
VIII. Biofilms (English language) dr. Maria Luisa Jordao, PhD.
 prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.