Predbežný program:

 

18.9. Streda

19.9. Štvrtok

20.9. Piatok

21.9. Sobota

 

10:00 - 19:00

Registrácia

08:30 - 18:30

Registrácia

08:30 - 12:00

Registrácia

 

09:00

 

Pozvané prednášky

           Maja Rupnik

Pozvané prednášky

     Antonio Martinez-Murcia

Prednášky sála A/B

09:30

 

 

10:00

 

Prestávka s občerstvením

Prestávka s občerstvením/

Posterová sekcia 2

Prestávka s občerstvením

10:30

 

Prednášky sála A/B

Prednášky sála A/B

11:00

 

Prednášky sála A/B

12:00

 

Ukončenie kongresu

12:30

 

Obed

Obed

 

13:00

 

 

13:30

 

 

Spoločenský program

 

14:00

Slávnostné otvorenie

Prednášky sála A/B

 

14:30

Pozvané prednášky

      Dušica Vujaklija


        Boris Klempa

 

 
 

15:30

Prestávka s občerstvením

Prestávka s občerstvením/

Posterová sekcia 1

 

16:00

Prednášky sála A/B

 

16:30

Prednášky sála A/B

 

17:00

 

17:30

 

18:30

 

Večera

 

19:00

Uvítací kokteil

Konferenčný banket

 

20:00

 

22:00

Prezentácie firiem

 

 

Kompletný program bude zverejnený v priebehu júla.

 

Sekcie:                                                                                                 Garanti:

    I. Všeobecná a molekulárna mikrobiológia                                          doc. RNDr. Hana Drahovská, PhD.

   II. Potravinárska mikrobiológia                                                           prof. Ing. Ľubomír Valík, PhD.

  III. Mikrobiológia vody                                                                        RNDr. Miloslava Prokšová, CSc.

  IV. Pôdna mikrobiológia

   V. Veterinárna mikrobiológia a zoonózy                                               

  VI. Lekárska mikrobiológia, epidemiológia a nozokomiálne nákazy          doc. MUDr. Filip Růžička, PhD.

                                                                                                          prof. MUDr. David Šmajs, PhD.

 VII. Antimikrobiálne látky a rezistencia                                                 Mgr. Eva Krejčí, Ph.D.

VIII. Biotechnológia                                                                             

   IX. Taxonómia a biodiverzita                                                             prof. RNDr. Ivo Sedláček, CSc.

    X. Virológia a imunológia                                                                 MVDr. Tomáš Csank, PhD.

   XI. Mykológia                                                                                  doc. Ing. Petra Olejníková, PhD.

  XII. Biofilmy                                                                                     prof. RNDr. Helena Bujdáková, CSc.

 XIII. Varia                                                                                         prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc.