Vedenie katedry

  Miestnosť Telefón e-mail
Vedúci katedry      
doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. B2-223 02/60296436 bujdakova@fns.uniba.sk
Zástupca vedúceho katedry      
prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc. B2-230, SAV-214 02/60296485, VU SAV 02/54773172 mistrikova@fns.uniba.sk
Tajomník katedry      
doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD. B2-225 02/60296631 supolikova@fns.uniba.sk
Sekretariát      
Ingrid Bubeníková B2-224 02/60296480 bubenikova@fns.uniba.sk 

Pedagogickí pracovníci

  Miestnosť Telefón e-mail
Mikrobiológia      
prof. RNDr. Yvetta Gbelská, CSc. B2-227 02/60296 489 a 470 gbelska@fns.uniba.sk
doc. RNDr. Helena Bujdáková, CSc. B2-223 02/60296 436 a 483 bujdakova@fns.uniba.sk
doc. Ing. Margita Obernauerová, CSc. B2-228 02/60296 486 a 470 obernauerova@fns.uniba.sk
Ing. Miroslava Smolinská, PhD. B2-229 02/60296488 smolinska@fns.uniba.sk
RNDr. Nora Tóth Hervay, PhD. B2-233 02/60296686 tothhervay@fns.uniba.sk
Mgr. Barbora Gaálová, PhD. B2-229 02/60296488 gaalova@fns.uniba.sk
RNDr. Lucia Černáková, PhD. B2-215 02/60296 636 cernakova34@uniba.sk
Virológia      
prof. RNDr. Jela Mistríková, DrSc. B2-230, SAV-214 02/60296485, VU SAV 02/54773172 mistrikova@fns.uniba.sk
doc. RNDr. František Golais, CSc. B2-226 02/60296 487 golais@fns.uniba.sk
doc. RNDr. Peter Kabát, CSc. B2-226, SAV-214 02/60296487, VU SAV 02/54773172 kabat@fns.uniba.sk
doc. RNDr. Miroslava Šupolíková, PhD. B2-225 02/60296631 supolikova@fns.uniba.sk
RNDr. Anna Kostrábová, PhD. B2-233, SAV-214 02/60296686, VU SAV 02/59302426 kostrabova@fns.uniba.sk
MVDr. Juraj Kopáček, DrSc. SAV-154 VU SAV 02/59302401 virukopa@savba.sk
RNDr. Tatiana Betáková, DrSc. SAV-320 VU SAV 02/59302440 a 457 virubeta@savba.sk
Mgr. Eva Nováková B2-215, SAV-259 02/60296636, VU SAV 02/59302424 -

Technickí pracovníci

  Miestnosť Telefón e-mail
Andrea Horníková B2-237 02/60296483 hornikova@fns.uniba.sk
Jarmila Dudeková B2-219 02/60296634 -